Avaleht / Eesti / Poliitblogid / Vasaklaste äraspidine loogika kui mentaalne eneserahuldamine

Vasaklaste äraspidine loogika kui mentaalne eneserahuldamine

image Järgnevalt esitan (paksus kirjas) kõige tüüpilisemad vasakdemagoogide argumendid, mida nad kasutavad migrantide sissevedamiseks, ning vastuargumendid neile, et seista vastu sellele uuskommunistlikule agressioonile. Mitmed Euroopa riigid olid pahad kolonisaatorid, kes Aafrikas ja Lähis-Idas omal ajal maid kokku vallutasid, just sellepärast on nende olukord täna nii halb ja me peame neid aitama! Vale. Eurooplaste kolonisatsioon ei ole Aafrikasse majanduslikus mõttes mitte halba teinud vaid head. Eurooplased rajasid sinna veemagistraalid, infrastruktuuri, hooneid ja palju muud, mida aafriklased ise poleks teha osanud. Kolonisatsiooni lõppemisega varises suur osa sealset majandust kohe ka kokku. See on kurb tõsiasi, mis ei õigusta küll kolonisatsiooniga kaasas käinud inimohvrite arvu, kui aga rääkida ainult majanduslikust aspektist, oli eurooplaste kolonisatsioon Aafrikale kasulik. Saksamaa ja Jaapan pommitati Teises maailmasõjas maatasa ning okupeeriti võitjate poolt. Vaatamata sellele rajati nende varemete peale vaid mõne aastaga maailma juhtivad heaolu ühiskonnad. Asi on ikkagi sotsiaalses kapitalis, mitte kolonisatsioonis. Ja meie siin Eestis ei kanna vastutust ka mitte ühegi kolonisatsiooni eest. Meie vasakpoolsete kiibitsemine mingisuguse kaasvastutuse eest, kuna oleme nüüd kõik koos Euroopa Liidus, on puhas silmakiri ja omale tähelepanu otsimine: mentaalne eneserahuldamine. Mentaalne eneserahuldamine on omale tunnustuse otsimine (Maslow’i püramiidi ülemine osa) apelleerides mingile kõrgemale autoriteedile (vanasti NSV Liidu propaganda, praegu Brüsseli propaganda). Selliselt rahuldavad oma tähelepanuvaegust kõige viletsemad isendid, kes muud moodi silma paista ei suuda (Lobjakas, Paris, Tambur, Koorits, sotsid jne). Aafrikas on täna etnilised konfliktid sest Euroopa koloniaaljõud tõmbasid sinna omal ajal omavoliliselt riigipiire! Tüüpiline vasakdemagoogide väide, millega nad üritavad sealset olukorda seletada ja ilustada, kuid see väide on täiesti loogika vaba ega vabanda mitte kuidagi välja asjaolu, et kohalikud hõimud etniliste tunnuste alusel üksteise vastu sõdivad. See on sama absurdne kui väita, et kuna NSV Liit balti riike omal ajal okupeeris, peavad eestlased ja lätlased täna omavahel sõdima. Kõik Aafrika hõimude omavahelised probleemid on tingitud siiski nende oma kultuurist ja madalast arengu astmest. Hitler ja natsid olid pahad, see ei tohi enam iial kordud, seega nüüd peame olema sallivad! Esiteks ei kanna meie Hitleri tegude eest mingit vastutust (seda enam, et olime selle ohvrid). Teiseks, et Hitler midagi valesti tegi, ei tähenda mitte kuidagi, et me sellepärast oma tänase ühiskonna ruineerima peame. Kolmandaks, Hitleri tegevus, oli ta kui paha tahes, aitas siiski säästa palju inimelusid ning tagas meile kultuurse Euroopa säilimise. Ilma Hitlerita oleksid Stalini bolševistlikud röövliväed tapnud palju rohkem inimesi ning anastanud kogu Euroopa kuni Portugalini välja. See oleks aga tähendanud kogu kultuurse Euroopa tsivilisatsiooni jäädavat lõppu sest nagu me tänaseks teame, ei suutnud vaprad vabastajat oma territooriumile rajada mitte ühtegi läänega konkurentsivõimelist tööstusettevõtet, nende tase teaduses ja majanduslikus heaolus jäi kõvasti läänele alla. Nagu me näeme tänaseks Ida-Saksamaa pealt, siis ei suutnud nemad ka peale NSV Liidu lõppu Lääne-Saksamaaga võrdväärset majandust rajada, mis on märk sellest, et venelased suutsid ka igipõlise kultuurrahva mentaalses mõttes ruineerida. Ilma Hitleri vastukaaluta oleksid nad vallutanud kogu Euroopa (Hitlerile eelnenud sotside poolt juhitav Weimari vabariik oli täielik fiasko, mis ei oleks Stalini armeele mingit vastupanu osutada suutnud), millega oleksid jäädavalt likvideerinud kogu Euroopaliku kõrgkultuuri, tehnoloogia ning potentsiaali heaoluriigiks. Ehk siis tänane rikas heaolu ühiskond Lääne-Euroopas sai võimalikuks ainult tänu Hitlerile! Nagu näeme, siis kõik sallijaid, europropagandistid ja muidu heategijad, kes siin päevad läbi kisavad, kui halb oli Hitler, võlgnevad kogu oma majandusliku heaolu tegelikult talle. Sallijate käest tuleks küsida, et miks te kommunistlikke kuritegusid hukka ei mõista? Kas pole mitte silmakirjalik, et kogu jutt käib selle üle, kui kole mees Hitler oli, samal ajal kui punased, kelle arvel on palju rohkem inimelusid, laiutavad Eesti parlamendis, esindavad Eestist europarlamendis ja korraldavad iga aastaselt oma rongkäike läbi Tallinna? Nagu vegeteerib Eesti riigikassa peal terve hunnik nõukogude sõjaväe pensionäre, samas kui Teise maailmasõja päevil Eesti eest võidelnud mehed ei saa sentigi? Vastus oleks, et euroopalike väärtuste propagandistid on silmakirjalikud demagoogid, kes ei lähtu oma tegevuses mitte murest inimelude pärast vaid omakasust, pugemisjanust ja mentaalsest eneserahuldamisest, kasutades Hitlerit vaid infosõja relvana enda esile tõstmiseks ja uuskommunistliku doktriini läbi surumiseks. Teine põhjus, miks vasakdemagoogid kommunistlikke kuritegusid hukka ei mõista on asjaolu, et tänu nendele kuritegudele viidi sisse personalisüsteem, mis toidab nende tänast karjääri. Hitleri personalipoliitika oli ristivastupidine Stalinile, soosides enda ümber helgemaid päid, samas kui Stalin tegeles just nende hävitamisega, sillutades madalalaubalistele isenditele teed kõrgemaks karjääriks. Sisuliselt sama personali poliitika kestab edasi tänini, mis ongi tinginud olukorra, et suure osa “arvamusliidreid”, “majandusteadlasi” ja “kõrgeid juhte” moodustavad mentaalsed degenerandid, kes istuvad oma kõrgete kohtade peal mitte sellepärast, et nad midagi väärt oleks, vaid sellepärast, et režiim neid soosib. Euroopalikud väärtused kohustavad meid teisi aitama! Tõepoolest, kuid parasiitide ja terroristide toitmine, ning neile islami taristu rajamine meie maksumaksja raha eest ei kvalifitseeru selle punkti alla. Aidata võib inimesi küll, kuid ainult neid, kes ka ennast ise aidata tahavad ning on valmis ka omalt poolt midagi panustama. Desertööride ja laiskvorstide aitamine ei kuulu euroopalike väärtuste alla! Maailm ongi muutumas ja me peame harjuma! Kui sinu koju röövel sisse murrab, siis kas ütled, et sinu kodu on muutumas ja hakkad ennast tema vajaduste järgi ümber kohandama? Terror Euroopas on tavaline nähtus, seda on siin koguaeg esinenud, näiteks Inglismaal oli IRA (Iiri Rahvusarmee), kes aastakümneid riiki terroriseeris. IRA ei ole mitte kuidagi võrreldav islami armeega, nende terror jääb neile ikka kõvasti alla ja on praeguseks juba ka ammu läbi. Teiseks, asjaolu, et meil Euroopas niigi probleeme on, ei tähenda kindlasti mitte seda, et me neid omale tahtlikult juurde tekitama peaksime. Ja islami sissevool tekitab meie ainult probleeme. Euroopa vajab immigratsiooni sest meil on vananev elanikkond! Just seetõttu ei saa me seda omale lubada sest lisaks oma vanemate toitmisele peame siis ka migrante toitma hakkama. Vasakdemagoogide jutt, et immigrantide sissevool toob majanduslikku kasu ning suurendab meie pensionit on absurd kuubis. ELis on praegu 23 miljonit töötut. Selles valguses oleks üsnagi kummaline väita, et meil tööjõudu puudu on. Tööjõupuudus on vaid kõrgelt kvalifitseeritud kohtadel. ELi 23 miljonil töötul on kõigil vähemalt keskharidus ning väga paljudel ka kõrgharidus, ja nemad ei saa tööle. Kolmanda maailma migrantidel enamusel pole meie mõistes põhiharidustki ning suur hulk neist ei oska isegi lugeda ega kirjutada. Mis tööle nad lähevad? Ja isegi kui lähevad, on see meile sotsiaalne dumping sest võtab mõne meie inimese eest lihttöö ära. Immigratsioon on majanduslikus mõttes ainult kahjulik! Immigratsioon on hea sest erinevus rikastab! Uuskommunistide lööklause. Sisutühi loosung, demagoogia. Kui palju erinevus rikastab näeme rekkade poolt laiaks sõidetud laipade näol meie tänavatel ja sotsiaalabi peal parasiteerivatest hordidest, mis on meeletu koorem meie riigikassale. Kui palju mingi kultuur väärt on, võib näha selle koduriigis. Juba sellest on selge, et teatud kultuur mitte ei rikasta, vaid ainult laastab ja lagastab. Me peame austama võõraid kultuure ja end nende järgi ümber kohandama! Esiteks, võõra kultuuri austamine ei tähenda osalemist inimkaubanduses ja võõraste majandusmigrantide toitmist, kes tulevad Euroopasse ainult sellepärast, et nad omas riigis tööd teha ei viitsi. Teiseks, me ei pea sugugi austama igat võõrast nn. kultuuri. Näiteks islam on loodud ühe aferisti poolt puhtalt omakasu eesmärkidel. “Prohvet” Muhamed oli kas vaimuhaige, lihtsalt aferist, või mõlemit korraga, kes nägi ühel päeval “ilmutusi”, kus peaingel Gibraiil tegi temast ainsa prohveti, kelle ülesanne on juhtida eksinud inimkond õigele teele. Seejärel võttis Muhamed judaismi ja kristluse õpetuse, muundas selle islamiks, kuulutas ennast selle prohvetiks ja hakkas levitama õpetust, mille kohaselt tuleb kõik ülejäänud inimesed maailmast tema usku pöörata, või siis likvideerida. Väide, et me sellist nn. kultuuri austama peame ja ennast selle järgi ümber kohandama, on enam kui naeruväärne. Suletus pole lahendus, avatus on edu võti! Järjekordne sisutühi, vaid emotsioonidele apelleeriv loosung. Asüülitööstuse lõpetamine ning islami taristu sulgemine ei piira küll kuidagi meie avatust progressile ja positiivsele immigratsioonile (oskustööjõu import). Eestis ei ole terroriohtu sest Eesti on ilmalik riik! Väide, mis pikemat kommenteerimist ei vaja sest näitab ütleja mõistustaset niigi. Eesti pagulasi võeti ka sõja ajal lääne maailma vastu, seega kuidas meie nüüd teisi ei aita? Need kaks asja pole võrreldavad. Eesti rahvas ei olnud ise oma põgenikevoolus süüdi, Stalini okupatsioon tuli meist sõltumatult. Islami riikides on konflikti allikaks aga just islam, mille levitamisega tegelevad ka need, kes selle eest Euroopasse pagevad. Teiseks ei läinud eesti põgenikud Rootsi probleeme tekitama ja oma väärastunud ideoloogiat levitama vaid õppisid koheselt ära kohaliku keele, läksid kooli ja sulandusid ühiskonda. Moslemite tänane tung Euroopasse ei ole tingitud mitte kohalikust kriisiolukorrast (nad tulevad siia juba aastakümneid, ka ammu enne Süüria kodusõda) vaid kahest faktorist: 1) majandusprobleemid (kuid need on tingitud omakorda islamist, mille eest meie vastutust ei kanna, kui nemad tahavad seda haiget ideoloogiat levitada, siis elagugi selle elustandardi järgi) ja 2) soovist levitada islamit, tegemist on islami invasiooni kolmanda lainega Euroopasse – meenutagem, et moslemid hakkasid Euroopasse tungima kohe kui islam seitsmenda sajandil loodi, kuna nad hetkel tingituna oma kehvast majanduslikust olukorrast ja mahanäänud tööstusest füüsiliselt võimelised Euroopaga sõdima ei ole, kasutavad nad tsiviilarmeed “põgenike” näol. Peame migrandid vastu võtma, muidu leiab Putin ettekäände süüdistada meid fašismis Eriti jabur teooria, mille peale saabki tulla ainult vasakpoolne aju. Esiteks küsiks, et kas Putin on üldse kunagi kellegile, kes islami invasioonile vastu seisab, fašismi ette heitnud? Ma pole küll kuulnud. Teiseks, ei ole üldse meie asi muretseda, mida Putin arvab või ütleb. Lähtuda oma tegevuses sellest, et äkki siis ütleb Putin mulle fašist, on nõdrameelsuse ilming ning alistumine Kremli infosõjale, mida Putin loodabki. Seega selline käitumine on vesi Kremli veskile. Vasakpoolsed demagoogid süüdistavad konservatiive pidevalt putinismis, olles seejuures ise suurimad Putini teenrid sest suurendavad Putini infosõja mõjuvõimu meie territooriumil. Justnimelt allumine hirmule, et me ei saa nii teha, muidu ütleb Putin meile fašist, on teene Kremlile, sest suurendab tema infosõja võimu meie territooriumil. Islami maailm on keeruline, seal on mitmeid voole nii sunnid kui šiiiad! Tüüpiline vasakdemagoogide väide, millega nad üritavad sealset olukorda seletada ja ilustada, jättes justkui mulje, et islam on mitmekesine, kuid see väide on täiesti loogikavaba ega vabanda mitte kuidagi välja asjaolu, et islam kui ideoloogia konflikte õhutab. Me saame hakkama, Rootsi on ilusti hakkam saanud, ka meil Eestis on juba palju välismaalasi NSV Liidu okupatsioonist, seega mida need mõned uued migrandid ikka teevad! Väide iseenesest on õige, hakkama saame me tõepoolest, nagu Rootsi ongi hakkama saanud – ainukene küsimus on, et mis see meile maksma läheb? Täpselt samamoosi saime ka Stalini okupatsiooni ajal suurepäraselt hakkama, edasi elasime ju ikkagi – aga kuidas see meie elustandardile mõjus? Arvestada tuleb sellega, et iga sissetoodav migrant on majanduslik koorem meie ühiskonnale (v.a. kui ta oskustööline on, kuid neid siia ei veeta, nende sissetoomisele on peale pandud hoopis piirangud) ja potentsiaalne julgeolekuoht; samas kui kasu pole neist midagi. Milleks meile seda vaja on? Ei ole ilus kasutada terrorirünnakut oma valimiskampaania jaoks! Aga mis siis ilus oleks, vait olla ja järgmist oodata? Ilus ei ole sotside tegevus, terror maha vaikida ning sõimata natsideks kõiki, kes selle vastu on. Terrori toimumine Euroopas näitab üheselt valitseva kliki läbikukkumist ning sellest mitte rääkimine on arguse ja nõdrameelsuse tundemärk! Islam ei ole selline, need on ainult üksikud terroristid, kes väänavad islami tõdesid Kui nüüd oleks natukenegi viitsimist süveneda islami alustesse, siis saaks kohe selgeks, et islam on just selline terroristlik religioon, mis käseb hukata kõik uskmatud. ISISe tegevus on prohvet Muhamedi õpetuse eeluviimine sõna-sõnalt. Asjaolu, et meie vasakdemagoogid ei ole suutnud, tahtnud ega viitsinud 50 aasta jooksul sellest lihtsast tõsiasjast aru saada, näitab vaid nende rumalust, pahatahtlikust ning soovi kasutada islamit infosõja relvana ning füüsilise jõuna Euroopa ruineerimiseks. Lisaks sellele tuleb vasakdemagoogide käest küsida: Miks sõimate natsideks ainult Euroopa konservatiive ja immigratsiooni vastaseid? Miks te ei sõima samamoodi rikaste islami riikide – Omaan, Katar, Kuveit, Saudi-Araabia, Ühendemiraadid – poliitikuid, kes teatavasti pole isegi Genfi konventsioone ratifitseerinud ega võta vastu ühtegi migranti, kuigi nad on nende endi usu  ja hõimuvennad?Jaapan võttis 2014. aastal vastu ainult 14 asülanti, miks nemad natsid ei ole? Ning Hitleri ajastu kohta tuleb neilt küsida järgnevat: Miks te ei soovi kommunismi kuritegude eitamise kriminaliseerimist? Kas pole mitte silmakirjalik, et ainult natsikuritegude (täpsemini ainult see osa, mida nad juutidega tegid) eitamine on kriminaliseeritud. Samal ajal tunneb maailm mitut kommunismi kurjategijat, kelle inimohvrite arv ületab kordades Hitleri teod (Stalin, Mao Zedong, Pol Poth)? Kas see pole mitte ebavõrdne kohtlemine?Miks on kriminaliseeritud ainult juudirepressioonide eitamine, mitte selle eitamine, mida natsid muude rahvastega tegid? Kui sa Saksamaal julged kahelda, mitu juuti natside poolt tapeti, lähed vangi, samas kui sead kahtluse alla, palju nad eestlasi või poolakaid tapsid, sanktsiooni ei järgne – kas see pole mitte rahvuste erinev kohtlemine, mille vastu sallijad oma sõnutsi koguaeg võitlevad?Mille alusel te väidate, et Teise maailmasõja käigus hukkus natside tegevuse läbi kuus miljonit juuti? Teatavasti ei ole juutide hukkamise kohta säilinud mitte ühtegi dokumenti? On selge, et neid hukati palju, kuid tegelikkuses on täpne number siiski selgusetu.Miks mõisteti 1991. aastal vangi 15 võõrkeelt rääkiv Šveitsi intellektuaal Jürgen Graf, kes on kirjutanud vägagi konstruktiivse raamatu “Holokaust luubi all”? Kas keegi teist on seda raamatut lugenud ja mille alusel te talle üldse vastu vaidlete? Miks ei ole mitte ükski Saksamaa ajaloolane Grafile veel ühtegi vastuväidet esitanud?Miks mõistakse vangi ainult neid, kes holokausti küsimärgi alla seavad, kuid mitte neid, kes kommunismi kuritegusid eitavad ja ülistavad? Samamoodi elab Saksamaal mitu miljonit türklast, kes eitavad Türgi poolt sooritatud Armeenia genotsiidi 1915. aastal – miks selline käitumine kriminaliseeritud, ega isegi mitte taunitud, ei ole? Kuidas saab võimalik olla, et natside poolt rajatud koonduslaagrite arv kasvas 1994. aastal ligi tuhande pealt 42 500ni2013. aastaks?  Nimelt vahendab ajakiri Imeline Ajalugu, et 2013. a. jõudsid USA Holokausti Memoriaalmuuseumi “teadlased” peale 13-aastat kestnud “uurimustööd” selgusele, et natside laagrite ja getode arv oli tegelikkuses kordades suurem, kui seni arvati. Kui seni oli teada, et ajavahemikul 1933-1945 oli neid kokku ca. 7000, siis nüüd tuli välja, et neid oli hoopis 42500![1]      Minu  keskkooli  aegses  ajaloo õpikus,  mille  koostas   1994.  aastal  tuntud   TÜ   politoloogia      prof.  Kaido  Jaanson,  on  kirjas,  et  hitlerlased  rajasid  ligi  1000  koonduslagrit[2]?  

Kuidas      saab  võimalik olla,  et  70  aastat  peale  sõda  avastati  äkki seni teadmatu 41 500 koonduslaagri      olemasolu? Kust saaks näha selle “uurimustöö” aluseks olevaid dokumente?

On aeg lõpetada vasaklaste, neomarksiste, uuskommunistide ja muude mentaalsete eneserahuldajate agressioon meie ühiskonna vastu. Kõik need luulud suurtest natsikuritegudest ja sellest, et erinevus rikastab, on vaid neomarksistide poolt välja mõeldud muinasjutt, vaimne konstruktsioon ja infosõja relv vaigistamaks konservatiive ja konstrukviitset debatti ühiskonnas. Kui soovid panustada immigratsiooni ja islami peatamisele, siis toeta kodanikuühendust  MTÜ International SIS: MTÜ International SIS                                                                                 MTÜ International SIS IBAN: EE947700771001633116 (LHV)                                     IBAN: EE947700771001633116 (LHV) BIC/SWIFT: LHVBEE22                                                                               BIC/SWIFT: LHVBEE22

image

 www.georgkirsberg.eu [1] Natsidel oli kokku 42500 laagrit. Imeline Ajalugu, nr. 7/2013. Lk. 5. [2] Jaanson, K. (koostaja). Üldajalugu 1939-1991. Koolibri 1994. Lk. 30.

originaalpostitus

identicon
Georg Kirsberg (sündinud 28. juunil 1983 Tallinnas) on Eesti kirjanik, politoloog ja reservohvitser.

Loe samast kategooriast

VIDEO: Maria Kaljuste Helsingis mošee vastasel meeleavaldusel 19.08.2017.

Immigratsiooni ning islamiseerumise vastu võitleva MTÜ International SIS esindaja ning üle Euroopalise konservatiivse ühenduse Fortress …