Avaleht / Eesti / Poliitblogid / Georg Kirsberg: valimislubadused

Georg Kirsberg: valimislubadused

image KOV valimised Tühistan mittekodanike valimisõiguse (nagu see on Lätis) ja kandideerimise meie poliitikasse! Ei anna iial maad mošee rajamiseks ega uute vene õigeusu kirikute jaoks! Lõpetame migrantide (nn. pagulaste) salaja sisse toomise, kus kohalikul omavalitsusel pole sellest aimugi. Migrantide ümber asustamine (mida meie võimu all muide üldse ei toimugi) saab toimuda ainuda ainult kohaliku omavalitsuse loal ja teadmisel! Lõpetan rassistlikel alustel linnavalitsusse ametikohtade loomise – Keskerakond lõi Abdul Turayle tema üle ostmiseks SDE käest linnavalitsusse uue, fiktiivse ametikoha. Kuna seda teguviisi motiveeris vaid subjekti must nahavärv, mille abil Brüsselis pugeda, oli tegemist ilmselgelt rassitliku aktiga maksumaksja raha eest! Säilitame tasuta ühistranspordi! Tagame kooli ja lasteaia koha kodu lähedal!
 Tõstame õpetajate palku 20%! Pensionäridele 90 eurone hambaravi toetus 15% oma osalusega! Riigikogu valimised Taastame sõjaväelise piirivalve (võimalik, et piirivalve tuleb sõjaväega liita)!
 Tühistame kooseluseaduse (vajadusel asendame paarkonnaseadusega)!
 Tühistame Eestile hirmkalli ja kasutu Rail Baltik projekti! Tühistame Eestile vaenulike venelaste, nagu Yana Toom-Litvininova-Tšernogorova, kodakondsused ning saadame nad riigist välja; sinna alla kuuluvad kõik, kes on organiseerinud Eesti riigi vastast tegevust, nagu Pronksiöö korraldajad! Kriminaliseerime okupatsiooni eitamise ja misiganes NSV Liidu sümboolika ülistamise Eestis; muu hulgas utiliseerime Pronkssõduri, nii Tallinnast kui Türilt ja kõik muud NSV Liidu sümbolid! Tühistame misiganes sundmigratsiooni kvoodid ning asüüliseadused; viime sisse Araabia riikidele omase immigratsiooni poliitika! Kõik radikaalse taustaga moslemid saavad Eestisse igavese sissesõidukeelu! Siin kuriteo toime pannud migrandid saadetakse koheselt välja. Muudame kodakondsusseadust nii, et siia sisse tunginud ja sisse veetud migrandid ei saa iial Eesti passi! Elamisloa ja kodakondsuse saamise võimalus tekib ainult majandust arendavatele inimestele. Nõuame president Ilveselt sisse kõik, mis ta Ärma taluga meie käest välja on lobistanud, vajadusel konfiskeerime Ärma talu! Tühistame Ievale makstava presidendiproua kuutasu. Ilves enne abiellumist lubas, et Ieva loobub kõikidest hüvedest – valetas! Loome põhiseadustribunali, et saaks kohut mõista omariikluse vastu suunatud ning riigi julgeolekut ohutavate kuritegude (poliitiliste otsuste) osas, nagu Eesti-vene piirileping, ESMi ratifitseerimine, kodakondsuse nullvariandi rakendamine, islami importimine, sundmigratsioonile allumine jne. Viime riiki sisse poliitilise vastutuse, mis tuleb võrdsustada kriminaalvastutusega! Näiteks ESMi ratifitseerijad maksavad sellest tulnud kahjumi omast taskust kinni! Teeme veteranipäeva (23. aprill) subjektideks ka Eesti vabadusvõitlejad – need kes võitlesid meie riigi eest Teises maailmasõjas ja metsavendadena NSV Liidu okupatsiooni ajal! Praegune olukord, kus need mehed on maha salatud, ning veteranidena käsitletakse ainult NATO Lähis-Ida missiooni liikmeid, on häbiväärne! Puhastame Eesti KGBistidest! KAPOs on olemas põhjalik nimekiri neist (Jüri Pihl andis 1990ndail kõigile amnestia), mis tuleb avalikustada! Eesti riik vajab industrialiseerimist, tootmise ülesehitamist koha peal. Selleks tuleb haridussüsteem viia kooskõlasse tööjõuturu vajadustega. Rohkem rõhku tehnilisele haridusele! Viime Eesti rahva pensionifonde haldavatele firmadele sisse uue lepingu tingimuse, mille kohaselt kaovad nende teenustasud, mis asenduvad mingi protsendiga toodetud kasumist, kuid kahjumi korral hüvitab fondihaldur selle ise; see garanteerib selle, et meie pensionifondid ei kanna iial kahjumit! Hetke seisuga nuumavad meie pensionifondid vaid haldureid, kes on need mööda maailma laiali pildunud ega kanna vastutust mitte millegi eest! Kodulaenu riski, et kinnisvara väärtuse languse korral kaotab laenu võtja, nihutame panga kaela, et laenu võtja saab alati kinnisvara pangale tagastamisega laenust priiks! Eesti rahva edasiseks lõhki laenamiseks seame sisse laenu ülempiiri: 100 kuupalka! Pensionifondide raha investeerime ennekõike Eestisse (praegu on sellest 95 % väljaspool Eestit) kodumaise majanduse arendamiseks! Maksustame suuremalt Eestist väljaviidava pankade ja muude suurkontsernide tulu!
 Loome riikliku kommertspanga ja soodustame ühistupankade teket! Riigistame kõik strateegiliselt olulised ettevõtted (vesi, küte, telekommunikatsiooni magistraalvõrk)! Peatame maamüügi välismaalastele ja maaelu taandarengu; viime sisse kaitsetollid oma põllumajandustoodangu soosimiseks;
tagame Eesti põllumeeste võrdse kohtlemise ELs! Hakkame Eestis tegutsevaid ettevõtteid eestlastest aktsionäride omandisse viima ning soodustama ühistulist majandust (nagu see on Skandinaavias)! Muudame hambaravi ravikindlustuse osaks!
 Kustutame noore pere kodulaenust 25% iga lapse sünniga!
 Võrdsustame tööaasta pensionistaaži aastaga!
 Kõikide sotsiaal/humanitaarteaduste õppekavad tuleb niipalju ümber teha, et sealt eemaldada neomarksistlik ajupesu! Vallandame kõik “professorid”, kellel puudub praktiline väärtus! Viime läbi puhastuse riikliku meedia (ERR) ridades. Vallandame kõik, kes on mustanud Donald Trumpi, levitanud demagoogiat konservatiivide osas või aidanud muul viisil kaasa punase / neomarksistliku ideoloogia levitamisele! Europarlamendi valimised Hakkan esindama poliitikat, mis tugevdab Euroopa identiteeti! Juurin siit täielikult välja islami, sulgen kõik mošeed, medresed ja muu islami taristu! Lisaks sellele ka vene maailma mürgised mõjud! Võtan enda kanda Saksamaa rahvuslike huvide esindamise! Rehabiliteerin kõik Saksamaa poliitvangid; nagu Jürgen Grafi, kes on nn. holokausti eitamise (s.t. konstruktiivse kriitika esitamise eest) vangi mõistetud. Dekriminaliseerin holokausti eitamise. Siin ei ole midagi pistmist antisemitismiga. See on vajalik vasakpoolse infosõja lõpetamiseks. Holokaust on vasakradikaalide infosõja relv, millega Euroopa ühiskonda alla suruda ning konservatiive vaigistada, ka vangi mõista. Viin koolide ajaloo tundi sisse kompetentse kolmanda reichi käsitluse. Siin ei ole midagi pistmist Hitleri ülistamisega, vaid lihtsalt tõe päevavalgele toomisega, sest valega represseeritakse meie tänast ühiskonda. Nullkvoot immigratsioonile ja islami tolereerimisele! Lõpetan globalistide, soroslate, multikuluturaliste ja muude vasakäärmuslaste lobitöö ning neile EL fondidest maksumaksja raha jagamise! EL tuleb muuta irratsionaalse föderatsiooni asemel ratsionaalseks konföderatsiooniks! Viskame ÜRO julgeolekunõukogust Venemaa välja, asemele võtame Saksamaa ja Jaapani! Venemaa agressioon Ukrainasse peab koheselt lõppema, mille käigus peab Venemaa ametlikult vabandama ning korvama kõik tekitatud materiaalsed ja moraalsed kahjud. Sanktsioonid Venemaa vastu peavad kehtima seni, kuni eelpool mainitut pole tehtud. Vajadusel tuleb Ida-Ukrainasse tarnida surmavat relvastust ja NATO vägesid, et venelased sealt välja lüüa! Anname Hiinale rahvusvahelise õigustuse Venemaa (Mandžuuria) okupeerimiseks – see on ainuke võimalus Kremli kutsikate klähvimise lõpetamiseks! Kirjutan raamatu “Euroopa Farss”, mis valgustab EL tagatoa kuluaare ning seal toimuvat korruptsiooni! Kui sul on minu programmi osas küsimusi või ettepanekuid, siis kuulan neid meeleldi: georg.kirsberg@gmail.com Mõned täpsustused Lisan lõppu ka paar kommentaari oma programmi kohta. Suur osa sellest on Euroopa meelne rahvuspoliitika, mis võiks jätta mulje, nagu oleks minu näol tegemist natsionalistiga. Kuid see on ekslik, mina olen puhtalt majanduse ning julgeoleku poliitik. Minu eesmärk on kõrgem elatustase ning ohutu elukeskkond – kaks aspekti, mida ohustavad teatud etnilised grupeeringud, kelle eesmärk on, seda siis kas lähtuvalt majanduslikust omakasust või oma ideoloogilisest suunitlusest tingituna, euroopaliku elukeskkonna kurnamine, ekspluateerimine ning ruineerimine. Senine maailmaajalugu on selgelt tõestanud, et turvaline heaoluühiskond on võimalik vaid germaani riikides, lähtuvalt sellest on selge, et oma heaolu tõstmiseks tuleb soosida just sellele etnosele omaseid kultuuriväärtusi. Samuti on senine maailmaajalugu selgelt tõestanud nii islami kui vene maailma olemust, mille problemaatilist ja meile (kultuursele euroopale) kahjulikku iseloomu ei ole võimalik eirata! Kuid meie sotsialistid teevad seda, tingituna oma rumalusest, saamatusest ja äraspidisest ilmavaatest. Ei ole küsimust selles osas, et islam on haiglane vaimne süsteem, mille eesmärk on võõrutada inimesi euroopalikust elukeskkonnast, kaotada nende individuaalne minapilt asendades selle kollektiivse identiteegia, mille baasilt ei hinnata inimest mitte lähtuvalt tema isiklikest saavutustest vaid teenete eest oma usulisele kollektiivile. Sellest kõigest saaks kohe aru, kui viitsiks natukenegi tutvuda islami alustaladega, mille kirjutan lahti oma raamatus “Poliitilisi Mõtisklusi”, peatükis “Džihaa”. Siin olid minu poliitilised lubadused, kuid pikemalt kõigest räägin oma kahes raamatus:

imageimage

Kui sulle minu agenda meeldib ja soovid selle ellu viimisele kaasa aidata, siis saad mind toetada kas ostes mu raamatu või annetades islamiseerumise ning immigratsioonivastasele kodanikuühendusele MTÜ International SIS: MTÜ International SIS                                                                                 MTÜ International SIS IBAN: EE947700771001633116                                                       IBAN: EE947700771001633116 BIC/SWIFT: LHVBEE22                                                                               BIC/SWIFT: LHVBEE22

image

www.georgkirsberg.eu

originaalpostitus

identicon
Georg Kirsberg (sündinud 28. juunil 1983 Tallinnas) on Eesti kirjanik, politoloog ja reservohvitser.

Loe samast kategooriast

Punase propaganda musternäide: Ilmar Raagi artikkel islamist

Ilmar Raag avaldas Postimehes 10.06.2017. artikli pealkirjaga: “Kes on õige moslem?”[1]. Artikli eesmärk oli distanseerida …